Tietosuojaseloste

Lyhyt versio

Emme käytä luovuttamiasi henkilötietoja väärin, emmekä spämmää.

Pitkä versio

Rekisterin pitäjä

Tehdassaaren Osuuskunta (TEHDAS 108)
Y-tunnus: 2527465-7
Souranderintie 2, 37100 Nokia
asiakaspalvelu@tehdas108.fi

Yhteyshenkilö

Jenni Lahtonen
Tehdassaaren Osuuskunta
Souranderintie 2, 37100 Nokia
jenni@tehdas108.fi

Rekisterin nimi

108 postituslista ja sidosryhmälistat

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään vain harkitusti TEHDAS 108:n tapahtumiin tai palveluihin liittyvässä tiedotus- ja markkinointitarkoituksessa tai erikseen sidosryhmille kohdennetussa tiedotustarkoituksessa.

Tietosisältö

Rekisteriin (108 postituslista) ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön sähköpostiosoite sekä henkilön itsensä ilmoittamat kiinnostuksen kohteet sopivan tiedotussisällön kohdentamiseksi. Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla, mutta joissain erityisissä, sidosryhmiin liittyvissä yhteyksissä kerätään myös etunimi, sukunimi ja mahdollinen yritys, jotta henkilön tunnistaminen erityisen sisällön kohdentamiseksi olisi helpompaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin. Lisäksi Tehdassaaren Osuuskunnan (TEHDAS 108) asiakas- ja sidosryhmärekisteriä hyödynnetään tämän rekisterin tietosisällössä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tehdassaaren Osuuskunta ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-palvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp suhtautuu GDPR:n erittäin vakavasti ja valvoo prosessejaan ja järjestelmiään vaatimusten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tehdassaaren Osuuskunta pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä TEHDAS 108:n MailChimp-tiliin. MailChimp huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu kirjautumalla henkilökohtaiseen MailChimp -profiiliin tai lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu muokkaamalla henkilökohtaista MailChimp -profiilia tai lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa ”Unsubscribe”-toimintoa (poistu postituslistalta) tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.