108 -toimintamalli

108 tarjoaa kokonaisvaltaisia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja keskeisiin ympäristö-, sosiaali- ja työvoimapoliittisiin haasteisiin. Missiona on elävöittää ympäristöä, uudistaa yhteiskunnan rakenteita ja vaikuttaa asenteisiin. Tuottaa “kaikkea, mikä tekee ihmiselle hyvää sekä työkaluja, joilla laittaa hyvä kiertämään”. Parempaa elämänlaatua.

Toiminta-ajatus

  1. Sivistyskasvatusta positiivisen elämänasenteen kautta. Nuorille aikuisille.
  2. Vastuullisuutta kiertotalouden menetelmin. Kuluttajille.
  3. Resursseja ja rohkeutta luovuuteen kannustamalla. Yrittäjille.
  4. Kokonaisvaltaista terveyttä kulttuurin keinoin. Kaikille.

Usean vuoden tuloksena kehitetty 108 -toimintamalli hyödyntää käytöstä poistettuja, kulttuurillisesti merkittäviä kiinteistöjä toimintaympäristönään, luo uudenlaista toiminta- ja työelämän kulttuuria sekä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Lähtökohtana on inspiroiva toimintaympäristö, kestävä kehitys, kiertotalous ja aktiivinen kansalaisuus. Ohjaavat avainsanat ovat luovuus, ennakkoluulottomuus, eettisyys, yhteisöllisyys, omaehtoisuus ja rohkeus.

Läpinäkyvyys ja avoimuus

108-toimintamalli on toimivan yhteisön alusta. Se on elinikäisen oppimisen Lean-periaatteella toimiva konsepti ja elävä organisaatio. Arvopohjan luomiseen, toiminnan kehittämiseen sekä päätösprosesseihin osallistetaan koko työyhteisö. Organisaatio pyrkii toiminnassaan ei-hierarkiseen, luovuuteen kannustavaan ja yhteisöllisyyttä syventävään johtamiseen. Valmentava kaverijohtaminen on 108 -toimintamallin sisäänrakennettu johtamisen toteutustapa. Visiot luodaan yhdessä, ja strategiat tuodaan kaikkien nähtäville.

Tiedon jakaminen on jaettu karkeasti kolmeen ryhmään; hallinto (kaikki tieto), ydin (paljon tietoa) ja henkilökunta (tarpeeksi tietoa). Kaikki tarvittava tieto ryhmittäin on saatavilla, joko dokumentoidusti tai kysymällä niille osoitetuilla viestintäalustoilla.

Vastuullisuus

108-toimintamalli on paikallisesti muodostuva, kestävän hyvinvoinnin ja toimivan yhteisön rakennussarja. Se on yleishyödyllisistä arvoista motivaationsa ammentava alustakokonaisuus, joka toimii kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. 108 antaa uuden elämän autioituneille tiloille ja luo samalla mm. työtiloja pienyrittäjille. 

10/8 -vertaisvalmennusmetodi on 108 -toimintamallin operatiivinen, kokoonpanoltaan alati vaihtuva osa. Se on polku, jossa 108:iin päätynyt aloittaa ‘satakasilaisena’ työharjoittelu-, työkokeilu- tai kuntouttavalla sopimuksella. Hän pääsee perehtymään toimintaan ja yhteisöön, löytämään omaa luovuuttaan ja itseohjautuvuuttaan sekä laajentamaan tietotaitoaan yhteisön tukemana. Ensimmäisen sopimuskauden jälkeen hänestä voi tulla ‘vertaisvalmentaja’, joka ohjaa ryhmäänsä edellä mainittujen kykyjen kehittämisessä. Lopulta 10/8 -polun päässä on 108:ssa valmennettu ‘osaaja’.

108 -toimintamallin keskeisinä toiminnan kohteina ovat työkokeilijat, kuntoutujat, opiskelijat, vapaaehtoiset sekä erilaisista syistä syrjäytymisvaarassa olevat yksilöt. Mahdollistajina ja kumppaneina toimivat kuntien työllisyys- ja sosiaalipalvelut, alueen oppilaitokset sekä yksityiset sparraajat, ohjaajat ja mentorit.

Kumppaneidemme kanssa monipuolisesta kokonaisuudesta rakentuu ekososiaalinen hyvinvointialusta, joka vastaa YK:n kestävän kehityksen Agenda2030, -tavoitteisiin.

TEHDAS 108 – Luova Keskus

TEHDAS 108 (Tehdassaaren Osuuskunta) perustettiin 24.1.2013. Perustajajäseniä on 14. Tämänhetkinen kokonaisjäsenmäärä on 23. Toiminta on jaettu seitsemään osa-alueeseen: Musiikki, Ruoka, Taide, Hyvinvointi, Design, Teatteri ja Sirkus. Osuuskunta hallinnoi ja operoi Nokian Tehdassaaressa sijaitsevaa Luovaa Keskusta, ja vuokraa tilojaan (Tilaelämys ja Työhuoneparvi) kunnille, yrityksille ja yksityisille mm. juhla-, kokous-, tuotanto-, ja ateljee-käyttöön, sekä myy palvelutuotteita Taide & Design-, Keho & Mieli- sekä Musiikki & Ilmaisu -painotuksilla.

Muita TEHDAS 108 – Luovan Keskuksen toimijoita ovat Tehdassaaren Tuki ry., Nokian Näyttelijäyhdistyksen Etunäyttämö- ja Theama – teatterit, LifeCircus sekä useat taiteilijat, käsityöläiset, luovan työn tekijät ja muut itsensätyöllistäjät. Luovan Keskuksen ylläpidon ja toiminnan mahdollistaa 108 -yhteisö, eli vapaaehtoiset, työkokeilijat, kuntoutujat, työharjoittelijat, osa-aikatyöntekijät sekä 108:ssa toimivat organisaatiot.

TEHDAS 108:n inspiroiva toimitila on vuonna 1935 rakennettu Bertel Strömmerin sunnittelema Nokia Oyj:n vanha konekorjaamo ja -pajarakennus, jota on kunnostettu vastaamaan monitaiteellisten yhteisöjen, yksityisten taiteen ja luovan alan tekijöiden, alueen asukkaiden sekä organisaatioiden tarpeisiin 108 -yhteisön voimin, kiertotalouden periaatteita noudattaen. Tehdassaaren Luovassa Keskuksessa järjestetään säännöllisesti monipuolisia kulttuuritapahtumia niin 108 -yhteisön kuin ulkopuolistenkin tahojen toimesta, ja siellä toimii myös Osuuskunnan pyörittämät Café Saari sekä Satakasi Shop.

TEHDAS 108:ssa on seitsemän vuoden aikana kehitetty 108 -toimintamalli, joka toimii organisaation perustana. Tehdassaaren Osuuskunta on hakuprosessissa yhteiskunnalliseksi ja sosiaaliseksi yritykseksi sekä Trans Europe Halles (TEH) -jäseneksi.

Ajankohtaista

Café Saari

Café SaariTEHDAS 108 Café Saari on avoinna Ti, To, Su klo 14-18 Café Saaren valikoimissa mm. legendaarista, itseleivottua spelttipuustia, raikkaita virvokkeita, ...
Lue lisää

108 KLUBI

108 KLUBI Joka kuun toinen keskiviikko TEHDAS 108 esittää:108 KLUBI - se vähän erilainen klubi-ilta!Joka kuun toinen keskiviikko♫108 KLUBI ei ...
Lue lisää

Hei eläkeläinen, älä sie innostu!

Olen lähes 40 vuotta jatkuneen pienyrittäjäurani aikana oppinut, mitä johtajuus on, mitä on luovien ihmisten vapauttaminen luomaan sisältöjä ja merkityksiä ...
Lue lisää